Văn Thanh cùng cha mổ lợn quay, làm cỗ tất niên đãi họ hàng

Văn Thanh cùng cha mổ lợn quay, làm cỗ tất niên đãi họ hàng Văn Thanh sau khi được xả trại đã trở về cùng gia đình tất bật mổ lợn làm cỗ đón láng giềng, họ hàng tới ăn bữa cơm thân mật.