Lịch thi đấu World Cup 2018 (14/06 - 15/07)

Lịch thi đấu World Cup 2018 (14/06 - 15/07) Lịch thi đấu World Cup 2018 chính thức đã được công bố kèm thông tin chính xác về ngày giờ theo dõi tại Việt Nam.