Thống kê chứng minh VAR đang giúp các trọng tài điều khiển trận đấu gần như hoàn hảo

Thống kê chứng minh VAR đang giúp các trọng tài điều khiển trận đấu gần như hoàn hảo Công nghệ VAR đã có những đóng góp rõ rệt trong việc hỗ trợ các quyết định của trọng tài chính trong việc điều khiển trận đấu, qua đó giúp đem lại công bằng cho tất cả các đội bóng.