Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 03/12/2016

Ngày sinh : 07/12/1991