Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 01/06/2018

Ngày sinh : 01/06/2018