Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 05/03/2018

Ngày sinh : 26/11/1990