Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 04/04/2018

Ngày sinh : 04/04/2018