Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 01/02/2018

Ngày sinh : 09/12/1986