Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 01/08/2017

Ngày sinh : 18/01/1990