Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 22/03/2018

Ngày sinh : 16/12/2018