Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 09/05/2018

Ngày sinh : 05/01/1996