Giới tính : Nữ

Ngày gia nhập : 23/03/2018

Ngày sinh : 21/08/1990