Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 06/03/2018

Ngày sinh : 22/10/1994