Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 02/04/2018

Ngày sinh : 18/10/1994