Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 21/05/2018

Ngày sinh : 26/06/1981