Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 26/04/2018

Ngày sinh : 11/12/1995