Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 02/02/2018

Ngày sinh : 30/10/1978