Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 10/04/2018

Ngày sinh : 10/06/1984