Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 31/01/2018

Ngày sinh : 01/01/1994