Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 01/08/2017

Ngày sinh : 20/11/1995