Giới tính : Nam

Ngày gia nhập : 01/08/2017

Ngày sinh : 16/12/1990